Styrelse

Ordförande

Namn Kurt Pettersson

Markägare  och upphovsman.

Kassör

Namn  Alexandra Brånth

E-Post  skepptuna.golfklubb@gmail.com

Git-ansvarig.

Medlemshantering.

Sekreterare

Namn Alexandra Brånth
Tävlingsansvarig
Hemsida

Ledamot

Namn Lennart Pettersson
 

Ledamot
Namn Magnus Lindqvist
 

Ledamot

Namn Bengt Niby
Tävlingsansvarig
Bengt tar även hand om skötseln av banan.

Kontakta styrelsen